KapsalonIlluna.be behoudt zich het recht te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze site te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. KapsalonIlluna.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beƫindigen.

Privacy

KapsalonIlluna.be verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik door Kapsalon Illuna bestemd. KapsalonIlluna.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen.